Kemikaliestyring

Dette modul håndterer sikkerhedsdatablade (SDS), kemisk risikovurdering, kemiske APV’er, ADR-koder, trykning af etiketter og SEVESO-relaterede opgaver. Modulet kan også administrere dit lager af kemikalier.

 

 

 

Hvordan fungerer kemikaliestyringsmodulet?

Programmet bruges til at registrere og håndtere de grundlæggende data vedrørende kemiske stoffer. Man kan i programmet oprette sikkerhedsdatablade, etiketter og kemiske APV’er.

Modulet understøtter klassificering af kemikalier i henhold til CLP-forordningen (1272/2008). Modulet opdateres løbende for at sikre overensstemmelse med ændringer i lovgivningen.

Registrering af kemiske agenser og blandinger hjælper dig med at skabe et overblik over virksomhedens stoffer. Dermed har du mulighed for at trække rapporter for at søge efter stoffer med en vis klassificering i en adskilt afdeling.
Registrering af følgende kemiske informationer:

Relaterede ydelser

Med installationen følger teoretisk og praktisk oplæring.

Der ydes løbende support for at håndtere de spørgmål, der kan opstå under brugen af softwaren, samt for at imødekomme behov for udvikling af programmet.

 

FORDELE & BESPARELSER

 

 

1. Registrering af data fra SDS

Ifølge REACH-forordningen har alle SDS 16 forskellige afsnit.

I modulet er der også 16 forskellige menupunkter, hvor du kan registrere de nødvendige data.

Képkivágás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er 4 forskellige valgmuligheder.

 

Eksempler:

1.0 Grundlæggende data

Basic data

 

1.2 Fareidentifikation

1.2

 

1.9 Fysiske og kemiske egenskaber

Képkivágás4

 

1.14 Transportinformation

Képkivágás5

 

2. Efter registrering af alle vigtige data (opbygning af database) vil følgende funktioner være tilgængelige:

Etiketter kan udskrives, og forespørgsler og andre oversigter kan oprettes.

2.1 SEVESO

2.1

 

2.10 Kemiske risiko vurdering

2.10