Ledelse & lovgivning

Dette E-Toolbox modul bruges til at registrere og styre virksomhedens EHS-projekter, dokumenter og opgaver samt overholdelse af lovgivning.

 

 

 

Hvordan fungerer modulet?

Ansvar og tidsfrister kan tilføjes hver opgave, så listen over åbne og lukkede opgaver kan vises sorteret efter enkeltpersoner eller en gruppe af personer.

Programmet indeholder:

>         Konsekvenser vedrørende lovgivninger på lov- eller endda afsnitsniveau (Think!Lovgivningsmodul)

>         Udarbejdelse af en lovgivnings-revisionscheckliste baseret på krav og/eller opgaver (Think!Lovgivningsmodul)

>         Optagelse af opgaver vedrørende lovgivning, officielle beslutninger og revision

>         Indlæggelse af gentagne opgaver, problemer

>         Projekter generereret fra opgaver; opfølgning på projekter og opgaver

>         Håndtering af dokumenter vedrørende tilladelser

>         Opsætning af ledelses-dashboards

>         Brugerrelaterede e-mails

>         Opsætning af tilladelser og funktionalitet for brugere, websites og den pågældende organisation

>         Kan håndtere lovgivningsmæssige opdateringer og opfølgning på kravsændringer

 

Relaterede ydelser

Med installationen følger teoretisk og praktisk oplæring.

Der ydes løbende support for at håndtere de spørgsmål, der kan opstå under brugen af softwaren, samt for at imødekomme behov for udvikling af programmet.

 

FORDELE & BESPARELSER

>         Mindre administration, nem og tydelig styring af opgaver

>         Reducerer risici som følge af lovkrav

>         Med forespørgsler kan udførelsen af opgaverne følges

>         Projekter genereres nemt ved hjælp af skabelonerne

>         Skemaer kan udfærdiges

>         Påmindelser kan indstilles med tidsfrister

>         Der kan følges op på alle virksomhedens projekter og relaterede opgaver

>         Overvågning af workflow og forløbet af eventuelle afvigelser

 

Hvordan fungerer modulet?

Business case:

1. En ny forordning udkommer, der er et nyt lovkrav

2. Den ansvarlige person opretter en opgave som en relateret post og sender den til en medarbejder. Opgaven er at tjekke, at alle processer på fabrikken overholder loven

3. Efter kontrolprocessen oprettes et afsluttende dokument

4. Dokumentet vil blive uploaded og kategoriseret i systemet

5. Hvis dokumentet har en udløbsdato, advarer softwareprogrammet, når denne er nært forestående

 

1.1 Lovgivning (Think!Lovgivningsmodul)

Funktion: Til registrering af love og forordninger. Tilføjelse af relaterede informationer som f.eks.: de grundlæggende data for lovgivning eller forordninger, ændring af love og modifikationer, og om den givne lovgivning er gældende for virksomheden.

 

thinklegallaw

 

Det er muligt at tildele de relevante love og konsekvenser til en virksomhed og dens lokaliteter.

thinklegallaw2

 

Efter åbning af loven kan du kun se de konsekvenser, der er relevante for den givne lokalitet, og du kan også få en kort sammenfatning af lovens indhold.

thinklegalquestionaire

Konsekvenserne er forbundet til spørgsmål, der kan bruges til at vurdere overensstemmelsen af den givne lokalitet ved at svare på dem med jævne mellemrum og bekræfte opfyldelsen af de givne krav.

Med dette koncept er en langt mere fleksibel og nøjagtig styring af lovgivningen mulig, hvilket i de fleste tilfælde kan gøres på meget kort tid med hjælp fra DGE Group.

1.2 Dokumenter

Funktion: Til lagring af de grundlæggende informationer om dokumenterne.

Dokumenter kan kategoriseres i tre grupper baseret på deres “retning”: indgående, udgående og interne.

Ved tilføjelse af et dokument skal kategorien defineres først.
Udover de grundlæggende informationer om dokumentet (type, ansvarlig person, registreringsnummer, tidsfrist) kan yderligere informationer tilføjes som f.eks.: dato for modtagelsen, arkivering, videresendelse og andre handlinger; de vigtigste elementer i dokumentet.

Opgaver, projekter og andre dokumenter kan også vedlægges.

Tilføj et dokument

ÜK6

Tilføj detaljer til dokumentet. Dokumentets udløbsdato vil blive opført på 1.0 Todo- listen.

ÜK7

2.1 Projekt

Funktion: Til registrering af virksomhedsprojekter med grundlæggende informationer som f.eks.: projektnavn, tilhørende opgaver, beskrivelse af opgaver, tildelte ressourcer, ansvarlig person og status.

ÜK8

2.2 Opgaver

Funktion: Til registrering af opgaver, der er uafhængige af ethvert projekt.

Tilføj ny opgave

ÜK9