Risikovurdering

Risikovurderingsmodulet i E-Toolbox giver mulighed for risikovurdering og styring af risikofaktorer for virksomhederne (områder relateret til arbejdssikkerhed, kvalitet, miljø og finansiel risiko osv.). Løsningen dækker hele risikostyringscyklussen: identifikation, vurdering og måling af risici samt gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger og vurdering af kontrolprocedurer.

Hvordan fungerer risikovurderingsmodulet?

Risici kan let identificeres og evalueres ved anvendelse af dette modul. De definerede risici kan henføres til medarbejderens funktion, processer, udstyr og anlæg. Forskellige foranstaltninger kan henføres til bestemte risici, som overvåges af denne software.

Programmet indeholder

– Indsamling af risici/risikotyper
– Ensartet struktur for risikovurdering
– Dataudtrækning ved hjælp af standardiserede forespørgselsteknikker/-metoder
– Udarbejdelse af risikovurderingsrapporter med tilhørende handlingsplan
– Overvågnings- og evalueringsprocesser
Relaterede ydelser

Med installationen følger teoretisk og praktisk oplæring. Der ydes løbende support for at håndtere de spørgsmål, der kan opstå under brugen af softwaren samt for at imødekomme behov for udvikling af programmet.

Fordele