Data

Ligesom de fleste andre EHS-fagfolk får du måske også mange forespørgsler på forskellige KPIs og -målinger. Det er vigtigt at finde et system, der kan styre disse oplysninger.

 

 

 

Hvordan fungerer datamodulet?

E-Toolbox Data gør det muligt at analysere driftsdata på tværs af virksomheden. Modulet håndterer effektivt følgende oplysninger:

Affald, vand, spildevand, energi (el, varme, forbrug af fossilt brændstof), materialeforbrug og -produktion, rejser, sociale og økonomiske forhold etc.

Det er muligt at analysere data på få sekunder med træk og slip, grupperinger og filtre. Dataene kan nemt omdannes til alle slags diagrammer og eksporteres til mange standardformater.

CO2-rapportering: CO2-ækvivalenter kan defineres for alle datatyper, og med dette modul kan CO2-beregningen genereres automatisk og analyseres i programmet.

Relaterede ydelser

Med installationen af programmet følger en teoretisk og praktisk oplæring.

Der ydes løbende support for at håndtere de spørgsmål, der kan opstå under brugen af softwaren, samt for at imødekomme behov for udvikling af programmet.

 

FORDELE & BESPARELSER

>         Up-to-date Office 2010 brugerflade

>         Håndtering af data fra internationale koncerner og adskillige lokationer

>         Modulopbygning i overensstemmelse med særlige miljøområder

>         Reducering af omkostninger og spildtid, konkurrencemæssige fordele, mindre administration

>         Kundeorienteret: Rettigheder og muligheder kan tilpasses enkeltpersoner og grupper

>         Data kan analyseres nemt og hurtigt og kan til enhver tid eksporteres til Excel, xml eller HTML

>         Forbedret rapportering ved hjælp af datakonsistens og -nøjagtighed

 

 

Stamdata

Funktion: Stamdata defineres som data, som ikke er tidsforhold, men snarere data, der definerer forhold, der senere kan defineres baseret på stamdatainformationen. De beskriver en tilstand, der er defineret én gang og ikke ændrer sig hele tiden.

 

1.1 Materiale

Materialernes stamdata kan bruges til at definere materialer, der er fremstillet eller brugt i virksomheden.

 

Eksempel: Et godt eksempel er forbruget af papir i en virksomhed, hvor brugeren skal oprette de vigtigste informationer omkring dette, f.eks. hvor bestiller vi papiret fra, hvor bruges det og hvilke informationer har vi om papiret (f.eks. styk, kg), hvor ofte (årligt, kvartalsvis, månedligt)? Disse informationer kan bruges, hvis man vil finde ud af, hvor meget papir, man har brugt i en bestemt periode.

 

Data2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Affald

Affaldsstamdataene er der, hvor man definerer alle slags affald, som f.eks. papiraffald, blandet kommunalt affald, farligt affald osv.

Data3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Materiale

Under materialeforbrug er det muligt at definere, hvor meget materiale (f.eks. råmateriale, produkter, halvfabrikata), der er blevet brugt eller fremstillet et bestemt sted i en given periode.

Data4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forespørgsler/Rapportering

Funktion: Forespørgsler og rapporter hjælper til at analysere dataene i systemet. Dataene kan grupperes og ses fra mange forskellige vinkler.

Alle informationer kan eksporteres til Excel. Nogle rapporter er prædefineret, så hvis der mangler et rapportformat, kan konsulenterne hjælpe.

 

Data5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Diagramguide

Funktion: Diagramguiden kan bruges til at analysere dataene ved hjælp af grafer.

scr03

 

 

 

3.8 CO2-rapport

Funktion: CO2 vil blive beregnet på grundlag af event-data og CO2-faktoren for en bestemt periode.

scr02

 

 

3.13 Trend-analyse

Funktion: Viser samlede trends eller ændringer i løbet af året.

scr01