Basis

Basismodulet i E-Toolbox er virksomhedens og organisationens stamdataregister; det kommunikerer med alle de andre moduler.

Hvad bruges basismodulet til?

Basismodulet bruges til at opbygge og vise virksomhedsstrukturen (afdelinger) og den organisatoriske struktur (personer, grupper).

Virksomhedens stamdataregister i basismodulet gør det nemmere at tilknytte data til de andre moduler.

Informationer om adskillige lokationer kan registreres på ét sted; der kan forespørges om samlede data i overensstemmelse med virksomhedens struktur.

Relaterede ydelser

Med installationen af programmet følger både teoretisk og praktisk oplæring.

Der ydes løbende support for at håndtere de spørgsmål, der kan opstå under brugen af softwaren, samt for at imødekomme behov for udvikling af programmet.

 

FORDELE & BESPARELSER

>         Programmet håndterer data fra internationale koncerner og adskillige lokationer

>         Modulopbygning i overensstemmelse med specifikke miljøområder; basismodulet indeholder de vigtigste stamdata

>         Indlægning af stamdata skal kun gøres én gang; der er forbindelse til de andre moduler

>         Reducering af omkostninger og spildtid, konkurrencemæssige fordele, mindre administration

>         Brugervenligt

>         Rettigheder og muligheder kan tilpasses enkeltpersoner og grupper

>         Data er lagret i softwaren og kan vises til enhver tid